over mij
diensten
netwerken
contact

Actueel

Gemeente Gooise Meren www.gooisemeren.nl
Coördinator participatie energietransitie. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de communicatie en participatie.

Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl
Projectleider inclusie. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de lokale inclusieagenda en projecten voor verbetering van de toegankelijkheid.

Afgerond in 2022

Ieder(in)
Projectleider internationaal inclusieproject We are Able! www.weareable.ngo

Afgerond in 2021

Gemeente Gooise Meren www.gooisemeren.nl
Programmamanager Inclusie. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het programma Inclusie, VNG koplopergemeente VN-Verdrag Handicap.

Vrijwillige inzet: wekelijks koken van gezonde maaltijd voor kwetsbare inwoners Gooise Meren

Afgerond in 2019

Meld Misdaad Anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl
Projectleider van lokale campagnes om de meldingsbereidheid te bevorderen. Onder andere uitgevoerd in Amsterdam Nieuw West, Bunschoten, Montfoort, Oudewater, IJsselstein, Utrecht en Woerden.

RadarPersoneel www.radarpersoneel.nl
Ontwikkeling en uitvoering PR- en communicatiestrategie RadarPersoneel.

Vrijwillige inzet: voorzitter Broodfonds Duivekater, lid buurtpanel tijdelijke huisvesting Kruislaan, lid stichting Auntie, lid platform Cliëntenparticipatie Spirit/Bascule.

Afgerond in 2018

Kamers met Kansen/Combiwel www.kamersmetkansenamsterdam.nl
Interim teamleider Kamers met Kansen, onderdeel van Combiwel. Woon-leer-werk traject voor 130 jongeren in een kwetsbare positie.

Linnaeusschool www.linnaeusschool.nl
Ontwikkeling en uitvoering communicatiestrategie, uitvoering kwalitatief onderzoek ouderbetrokkenheid.

Woningcorporatie Eigen Haard www.eigenhaard.nl
Uitvoering en rapportage van bewonersraadpleging complex Oosterpark 2.

Afgerond in 2017 

Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl
Ondersteuning team Communicatie en beleidsadviseurs, bij campagnes, financiële educatie (bankvoordeklas.nl) en corporate communicatie.

Stadgenoot, ontwikkeling en uitvoering bewonersraadpleging renovatie complex van Beuningenplein.

Stichting Zwerfjongeren Nederland/Van de Straat www.zwerfjongeren.nl
Advies, ontwikkeling en uitvoering communicatiestrategie SZN en Van de Straat.
Ondersteuning subsidieverantwoording, fondsenwerving en acquisitie.

Afgerond in 2016 

Gemeente Amsterdam/stadsdeel West www.amsterdam.nl
Mede-ontwikkelaar en projectleider AmsterdamZZP; project over armoede en zzp-ers, onderzoek, marktplaats en financiële workshops.

Gemeente Zoetermeer www.zoetermeer.nl
Coördinatie en uitvoering van de training en communicatie bij de activerende armoedeaanpak, ism RadarAdvies.

Stichting RadarUitvoering www.radaruitvoering.nl
Vernieuwing PR- en communicatiestrategie, coördinatie ontwikkeling nieuwe website en communicatiemix.

Stichting Wmo Radar www.wmoradar.nl
Updates website, ontwikkeling PR & Communicatie rondom Huizen van de Wijk, gemeente Rotterdam.

Afgerond in 2015

RadarAdvies www.radaradvies.nl
Ontwikkeling en uitvoering van workshops voor trainees: Communicatie, Eenvoudig Nederlands.

Stadsdeel Amsterdam West www.west.amsterdam.nl
Communicatieadvies, ontwikkeling en uitvoering training bewonersparticipatie Grasduinen.

Ontwikkeling en uitvoering voorstel ‘Voorkomen van schulden onder zzp-ers’ (amsterdamzzp.nl).

Rapportage startbijeenkomst ‘Versterken relatie politie, ambtenaren en ondernemers’.

Stichting Buren van Gibraltar
Projectleider en trainer Onze gezondheid telt!. Activerend project gezondheidsbevordering kwetsbare bewoners Gibraltarbuurt, Amsterdam West.

Ontwikkeling voorstel ‘Verkleinen van sociaal-economische gezondheids-verschillen in de Gibraltarbuurt’, aanvraag voor het Fonds NutsOhra.

Stichting Improbattle www.improbattle.nl
Advisering PR- en communicatiestrategie, eindredactie webteksten.

Woningcorporatie Eigen Haard www.eigenhaard.nl
Uitvoering en rapportage van de achterbanraadpleging renovatie van diverse complexen: Ternatestraat, Spaarndam en Blankenstraat.

Afgerond in 2014

Gemeente Zoetermeer www.zoetermeer.nl
Advies en uitvoering PR rondom het lokale armoedebeleid.

RadarAdvies www.radaradvies.nl
Coördinatie en uitvoering communicatie armoedeaanpak van RadarAdvies. Ondersteuning lokale activeringsteams Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Winsum.

Radar Wmo diensten/Sociaal beheer www.ruimtehurenindebuurt.nl
Advies, ontwikkeling en uitvoering communicatiestrategie.

Seinpost Adviesbureau www.seinpost.nl
Advies en communicatieworkshops aan lokale armoedeteams in Harderwijk en Maastricht.

Stadsdeel Amsterdam West www.west.amsterdam.nl
Communicatieadvies en training De Gedeelde Buurt en Grasduinen.
Initiatieven van bewoners en ondernemers in co-creatie met stadsedeel.

Stichting Zwerfjongeren Nederland www.zwerfjongeren.nl
Advies, ontwikkeling en uitvoering communicatiestrategie SZN en Van de Straat, webredacteur Zwerfnet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu www.ienm.nl
Projectleider toolbox OV-chipkaart. Ontwikkeling landelijke toolbox voor mensen met een beperking. Realisatie in samenwerking met vervoerders en belangenorganisaties.

Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl
Interim communicatieadviseur financiële educatie. Ontwikkeling en uitvoering Bank voor de Klas, Ik en Geld, European Money Week.

Radar Wmo diensten www.wmoradar.nl
Advies, ontwikkeling en uitvoering interne en corporate communicatie-strategie. Waaronder de ontwikkeling van de huisstijl en de website.

Radar Wmo diensten/Specialistisch jongerenwerk www.wmoradar.nl
Advies en ontwikkeling communicatiemix Meldpunt Overlast van de gemeente Bernisse.

Stadsdeel Amsterdam West www.west.amsterdam.nl
Rapportage bijeenkomst ‘Gewoon, in Amsterdam West’. Advisering en ontwikkeling communicatie bij initiatieven burgerparticipatie.

Woningcorporatie Eigen Haard www.eigenhaard.nl
Coördinatie, uitvoering en rapportage van de bewonersraadpleging over de renovatie van complex het Schip.

Eerder gewerkt voor:

Belastingdienst, Commissie Gelijke Behandeling, Consumentenbond, Diabetes Fonds, GWK Travelex, Hema, Koninklijke Landmacht, KPN/Ay Yildiz, Lebara Mobile, Ministerie van Financiën, NCRV, NIGZ, Openluchtmuseum, Stichting Consument en Veiligheid, Stichting Donorvoorlichting, Soa Aids Nederland, Sociale Verhuurders Haaglanden, Stivoro, Stichting Consument en Veiligheid, Telesur, Vodafone, Women Inc.

займы с плохой кредитной историей срочный займ микрокредит онлайн